MUDr. Martina Zajíčková s.r.o. Praktická lékařka pro do

261 132 780
606 854 062
pouze v akutních případech
Česká televize - Kavčí hory
Na Hřebenech II, 140 70 PRAHA 4

Profil lékaře

 MUDr. Martina ZajíčkováSoučasnost:

1. 1. 2011 převedení ordinace na Společnost s ručeným omezením (s. r. o.)
1. 7. 2009 převzetí praxe PL pro dospělé na Kavčích horách v České televizi po MUDr. V. Lexové. Rekonstrukce ordinace a následné převedení ordinace na elektronickou platformu.

Pracovní zkušenosti:

1. 1. - 30. 6. 2009 spolupráce s MUDr. Lexovou.
19. 11. 2008 atestace ze Všeobecného praktického lékařství.
24. 5. 2006 přihlášena do oboru Všeobecné praktické lékařství a zbývající kolečko po chirurgických + dětských oborech včetně interny a praxe u praktických lékařů a mých skvělých školitelů MUDr. K. Linharta a MUDr. K. Kolkové.
27. 3. 2006 dokončen povinný interní základ s pochvalou.
2001 - 2006 ÚHKT : kde v rámci předatestační přípravy jsem absolvovala kolečko všech interních oborů, pracovala na všech klinických odděleních ÚHKT a připravovala vědeckou práci na téma:,, Adenoviry."
2000 - 2001 mateřská dovolená, dále byl na MD partner a otec dcery Nely (nar. 17. 7. 2000)
1999 - 2000 Popáleninové trauma centrum FNKV.
1994 - 1999 praxe v chirurgickém kroužku II. kardiochirurgické kliniky VFN.

Dosažené vzdělání:

1992 - 1999 1. Lékařská fakulta UK Praha obor všeobecné lékařství zakončena promocí.
1990 - 1992 zaměstnána jako zdravotní laborantka v OKB VFN na Karlově náměstí.
1990 Maturita na Střední zdravotnické škole, Alšovo nábřeží, obor zdravotní laborant.
1978 - 1986 Základní škola Pobělohorská.

Doplňkové vzdělání:

Pravidelné doplňování vědomostí a znalostí na různých odborných kurzech, seminářích, kongresech a vzdělávacích akcích.
4 - denní seminář komunikačních dovedností.
Právnický seminář pro praxe PL.

Jazyky: aktivní angličtina
Zájmy: rodina, tanec, sport, četba, vaření

 
 

Kudy k nám

  • z Pražského povstání BUS 134
  • budova České televize na Kavčích horách
  • jižní vrátnice - vchod JIH
  • po schodech do 1. patra
  • poslední dveře vlevo

mapa

Přejít na interaktivní mapu Mapy.cz

 

Kudy k nám

  • z Pražského povstání BUS 134
  • budova České televize na Kavčích horách
  • jižní vrátnice - vchod JIH
  • po schodech do 1. patra
  • poslední dveře vlevo

mapa

Přejít na interaktivní mapu Mapy.cz