MUDr. Martina Zajíčková s.r.o. Praktická lékařka pro do

261 132 780
606 854 062
pouze v akutních případech
Česká televize - Kavčí hory
Na Hřebenech II, 140 70 PRAHA 4

Očkování »

Žloutenky

 • Žloutenka typu A

 ŽloutenkaCo je to žloutenka?

Žloutenka typu A nebo také hepatitida je virová infekce jater. Nemoc postihuje především děti a mladé lidi. V České republice v roce 2008 propukla epidemie žloutenky typu A, po které virus neustále koluje v populaci. Dále se žloutenka typu A vyskytuje v zemích s nízkým hygienickým standardem v oblastech Afriky, Asie, Středomoří, Středního východu, Střední a Jižní Ameriky.

Zdroj nákazy

Zdrojem nákazy je nemocný člověk s viditelnými nebo skrytými příznaky. Onemocnění se šíří těsným stykem, rukama nebo prostřednictvím kontaminované vody a potravin. Ohroženi jsou především cestovatelé konzumující potraviny studené kuchyně nebo cestovatelé žijící v úzkém styku s obyvatelstvem z rozvojových zemí. Rizikové potraviny jsou saláty ze syrové zeleniny, neloupané ovoce, nedostatečně tepelně upravení mořští živočichové. Importované případy mohou být zdrojem nákazy pro onemocnění dalších osob.
Inkubační doba (období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci): 14-50 dnů.

Projevy nemoci

Onemocnění se v první fázi projevuje chřipkovými obtížemi (teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost). Dále se mohou vyskytnout kloubní, kožní a nervové projevy. V další fázi nemoci dojde ke zhoršení potíží, kdy má pacient tmavší moč, světlou stolici a svědění kůže. Příznaky v některých případech nemusí být přítomny vůbec a nemocného přivádí k lékaři až žluté zbarvení kůže a bělma oka. U 10 % pacientů může dojít ke komplikovanému průběhu onemocnění. Následná rekonvalescence může trvat několik měsíců. Existují i bezpříznakové formy infekce, kdy se nemocný pohybuje v populaci a nepozorovaně přenáší virus na další osoby.

Ochrana a prevence

Preventivní opatření zahrnují zvyšování osobní hygieny, zdravotní výchovu o dodržování hygienických zásad. Důraz musí být kladem na konzumaci nezávadné pitné vody a potravin. Nezastupitelnou preventivní roli hraje očkování, které je doporučeno nejen při cestování ale i pro tuzemsko.

Dostupné vakcíny a cena

 • Avaxim 160 U (žloutenka A) - plně hrazené pacientem, orientační cena 900 kč
 • Havrix 1440 (žloutenka A) - plně hrazené pacientem, orientační cena 1200 kč
 • Twinrix Adult (žloutenka A i B) - plně hrazené pacientem, orientační cena 1700 Kč.

Očkovací schéma

Očkuje se dvěmi dávkami. První dávka ve zvolený den, posilující dávka v odstupu 6-12 měsíců od první dávky.
Pokud dojde k přerušení očkování po první dávce, je možné podat posilovací dávku až do 5 let od první dávky. V období do aplikace posilovací dávky je nutné počítat s nižší úrovní ochrany.

 • Žloutenka typu B

Co je to žloutenka typu B?

Žloutenka typu B je vysoce odolný virus, který napadá přednostně játra. V kapce zaschlé krve přežívá několik týdnů, zmražení ho neničí. Je známo, že tato infekce je 100x nakažlivější než AIDS. Onemocnění bývá těžší a rekonvalescence delší než v případě žloutenky typu A, také k úmrtí dochází častěji.

Zdroj nákazy

Zdrojem onemocnění je infikovaný člověk před objevením prvních příznaků onemocnění i po dobu akutního průběhu onemocnění. Někteří chronicky nemocní jsou nakažliví po celý život. Virus se vyskytuje téměř ve všech tělních tekutinách, pro přenos infekce má největší význam krev, sperma a poševní výměšek (sekret). Ke krevnímu přenosu může dojít ve zdravotnických zařízeních, při manikúře, pedikúře, akupunktuře, tetování nebo piercingu. Významný je také přenos nechráněným pohlavním stykem.
Inkubační doba (období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci): 50- 180 dnů, nejčastěji 70-90 dnů.

Projevy nemoci

Onemocnění se v první fázi projevuje chřipkovými obtížemi (teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost). Dále se mohou vyskytnout kloubní, kožní a nervové projevy. U tohoto typu infekce může, ale nemusí dojít k zežloutnutí kůže a sliznic. Pro určení diagnózy jsou důležité nejen pozorovatelné příznaky, ale i výsledky biochemického a sérologického vyšetření. Nemoc může probíhat také zcela bezpříznakově nebo jen s mírným průběhem. Může mít ale i velmi závažný průběh, který může vést až k selhání jaterních funkcí a k jaternímu kómatu končícímu smrtí.

Ochrana a prevence

Spolehlivou ochranou proti tomuto onemocnění je očkování. Základní očkovací schéma poskytuje celoživotní ochranu. Od poloviny roku 2001 se v ČR očkují děti v rámci pravidelného očkovacího kalendáře.

Dostupné vakcíny

 • Engerix B-20 (žloutenka B) - plně hrazené pacientem, orientační cena 950 kč.
 • Twinrix Adult (žloutenka A i B) - plně hrazené pacientem, orientační cena 1700 Kč.

Očkovací schéma

Očkuje se třemi dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 1 měsíc a třetí dávka se aplikuje za 6 měsíců po první dávce.
Existují i dvě varianty zrychleného očkovacího schématu.

První varianta: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 1 měsíc, třetí dávka se aplikuje za 2 měsíce po první dávce a čtvrtá dávka za 12 měsíců po první dávce.

Druhá varianta zrychleného očkování: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 7 dní, třetí dávka se aplikuje za 21 dní po první dávce a čtvrtá dávka se aplikuje za 12 měsíců po první dávce.

Přeočkování nebylo stanoveno, předpokládá se ochrana minimálně 20 let.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolestivost, citlivost, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest hlavy, nevolnost, horečka, ospalost.

Těhotenství, kojení

V případě těhotných žen se doporučuje odložit očkování na dobu po porodu, pokud není nezbytně nutná ochrana matky proti nákaze žloutenkou typu B. V případě kojení je nutné zvážit přínos kojení pro dítě a přínos očkování pro ženu.

 
 

Kudy k nám

 • z Pražského povstání BUS 134
 • budova České televize na Kavčích horách
 • jižní vrátnice - vchod JIH
 • po schodech do 1. patra
 • poslední dveře vlevo

mapa

Přejít na interaktivní mapu Mapy.cz

 

Kudy k nám

 • z Pražského povstání BUS 134
 • budova České televize na Kavčích horách
 • jižní vrátnice - vchod JIH
 • po schodech do 1. patra
 • poslední dveře vlevo

mapa

Přejít na interaktivní mapu Mapy.cz