MUDr. Martina Zajíčková s.r.o. Praktická lékařka pro do

261 132 780
606 854 062
pouze v akutních případech
Česká televize - Kavčí hory
Na Hřebenech II, 140 70 PRAHA 4

Očkování »

Tetanus

Co je to tetanus?

 TetanusTetanus je nebezpečné infekční onemocnění způsobené bakterií. Tato bakterie je přítomna ve stolici mnoha zvířat i člověka a hnojením se dostává do půdy, kde ve formě spór vydrží měsíce i léta.

Zdroj nákazy

Vstupní branou nákazy jsou drobná i větší poranění na lidském těle, která se dostanou do kontaktu s kontaminovanou půdou. Lidé se nejčastěji nakazí otevřenou ranou, která je obvykle hluboká ale často i nepatrná, způsobená hřebíkem, třískou nebo jinými řeznými předměty kontaminovanými touto bakterií. Spóry se dostávají pod kůži a bakterie se v takovém prostředí začne množit a naváže se na nervovou tkáň.

Projevy nemoci

Toxiny produkované bakteriemi blokují uvolňování svalového stahu, proto se tetanus projevuje křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Na počátku onemocnění si začne nemocný stěžovat na potíže při otevírání úst, které je vyvoláno zvýšeným napětím žvýkacích svalů. V této fázi nemocný člověk obvykle nemívá žádné jiné obtíže ani teplotu. Postupně se ale zvýšené napětí rozšiřuje i na ostatní svaly a dochází k rozvoji celkových křečí, při kterých se může nemocný udusit. Polovina nemocných svému onemocnění podlehne.

Ochrana a prevence

Proti této vážné nemoci existuje očkování, které je v Česku zavedeno plošně. Přeočkování proti tetanu by mělo následovat v rozmezí 10 až 15 let, kdy by si každý dospělý měl termín přeočkování kontrolovat. Po zavedení plošného očkování se u nás nemoc vyskytuje pouze zřídka.
Pro případ úrazu s otevřenou ránou je vhodné znát ( mít poznamenáno) datum posledního přeočkování proti tetanu ( např. na průkazu zdravotní pojišťovny).

Dostupné vakcíny a cena

Tetavax - plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Adacel (kombinovaná vakcína proti dávivému kašli a tetanu) - na úhradu pacienta (orientační cena vakcíny 550 Kč).
Boostrix (kombinovaná vakcína proti dávivému kašli a tetanu) na úhradu pacienta (orientační cena vakcíny 650 Kč).

Očkovací schéma - Tetavax

Očkuje se třemi dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka se aplikuje za 6 týdnů a třetí dávka se aplikuje za 6 měsíců po druhé dávce.
První přeočkování se provádí ve 14 letech. Další přeočkování vždy po 10 až 15 letech. U pacientů starších 60 let se doporučuje přeočkovávat po 10 letech.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nežádoucí účinky po očkování

Bolestivost, citlivost, zarudnutí a otok v místě vpichu, vytvoření podkožního uzlíku, kopřivka, horečka, závratě, nízký krevní tlak, bolest hlavy, svalů a kloubů.

Těhotenství, kojení

Očkovat lze v kterémkoli stádiu těhotenství, v prvním trimestru se však doporučuje očkovat pouze v indikovaných případech (např. při poranění).Kojení není překážkou pro očkování.

ADACEL, BOOSTRIX

Vakcína proti dávivému kašli, tetanu a černému kašli. Touto vakcínou lze nahradit pravidelné přeočkování proti tetanu. Je to vhodné zejména u žen plánujících těhotenství. Vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Cenu vakcíny si hradí pacient sám, aplikace je hrazena pojišťovnou.

Černý kašel - pertusse

Co je to pertusse?
Pertuse (černý kašel) je akutní, vysoce infekční onemocnění dýchacích cest. Přenos se uskutečňuje kapénkovou cestou ( kýchání, mluvení, kašel). U kojenců začíná onemocnění běžnými projevy nachlazení. Po 1 až 2 týdnech se objeví těžké záchvaty dávivého kašle. U kojenců do 6 měsíců věku je vysoké riziko komplikací (zápal plic, poškození mozku a úmrtí), protože nejsou ještě plně očkováni. U dospělých je černý kašel často mírný, bez klasického dávivého charakteru.

Očkovací schéma

Očkuje se jednou dávkou ve zvolený den. Přeočkování není nutné.

Komu se tato vakcína doporučuje:

Ženám plánujícím těhotenství a nejbližším osobám, kteří budou s kontaktu s novorozencem, než bude očkován proti těmto nemocem (do 6 měsíců věku dítěte).
Dospívajícím (ročníky 1992-1998), kteří unikli přeočkování proti černému kašli zavedenému v roce 2009.
Zdravotníkům a lidem pečujícím o kojence.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Zarudnutí, otok a bolestivost v místě vpichu, snížená chuť k jídlu, nevolnost, bolest hlavy, průjem, vyrážka, svalová slabost, bolest kloubů, únava, horečka, zimnice.

Těhotenství, kojení

Vakcína by měla být podána těhotným ženám pouze v nezbytných případech a to na základě pečlivého posouzení potenciálního přínosu a možných rizik. V době kojení je nutné zvážit poměr rizika a přinos očkování.

 
 

Kudy k nám

  • z Pražského povstání BUS 134
  • budova České televize na Kavčích horách
  • jižní vrátnice - vchod JIH
  • po schodech do 1. patra
  • poslední dveře vlevo

mapa

Přejít na interaktivní mapu Mapy.cz

 

Kudy k nám

  • z Pražského povstání BUS 134
  • budova České televize na Kavčích horách
  • jižní vrátnice - vchod JIH
  • po schodech do 1. patra
  • poslední dveře vlevo

mapa

Přejít na interaktivní mapu Mapy.cz